مقطع تحصيلات تكميلي
راهنماي فرايند آموزشي مقطع كارشناسي ارشد
 
در اين قسمت سعي شده است برخي از مواردي كه دانشجويان بيشتر به آن نياز پيدا مي كنند آورده شود
 
 فرم مربوطه  راهنماي فرايند آموزشي عنوان 
      حذف اضطراري
    دريافت فرم از كميسيون      راهنماي درخواست بازگشت به تحصيل
فرم ندارد     راهنماي درخواست حذف پزشكي
     راهنماي درخواست مرخصي تحصيلي

 فرم ندارد

  راهنماي انجام حذف و اضافه در گلستان 

 فرم ندارد

  راهنماي پيشخوان خدمت
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1395/12/15
تعداد بازدید:
10422
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.