مدير مركز

 
فريد خوش الحان

     : نام و نام  خانوادگي

استاديار

      :مرتبه علمي 

توليد صنعتي - فناوري اطلاعات

       :گروه آموزشي

:وب سايت شخصي 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1393/08/19
تعداد بازدید:
4814
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.