مدير مركز

 
دكتر محمد هادي زاهدي

     : نام و نام  خانوادگي

استاديار

      :مرتبه علمي 

كامپيوتر- نرم افزار

       :گروه آموزشي

:وب سايت شخصي 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/11/11
تعداد بازدید:
5597
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.