ارتباط با كارشناسان

     

 

شماره تماس  پست سازماني  نام و نام خانوادگي  عكس پرسنلي 
84064270   مسئول دفترمديريت مركز  خانم يراقي   
84064260  سرپرست آموزش و كارشناس آموزش رشته هاي مواد، مكانيك، رياضي و هوافضا  آقاي صارمي   
84064261  كارشناس آموزش رشته هاي صنايع، مالي، فناوري اطلاعات و نقشه برداري  خانم اسدالهي   
 84064263 كارشناس آموزش رشته هاي كامپيوتر، عمران، برق خانم زين الدين 
84064264  كارشناس فني سايت   آقاي پورفريد   
 84064266 كارشناس فني سايت خانم بداغي 
 84064262 كارشناس فني سايت خانم قرباني 
84064265 كارشناس مالي   آقاي جعفري   


 
تاریخ به روز رسانی:
1396/02/25
تعداد بازدید:
14171
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.