ارتباط با كارشناسان

     

 

شماره تماس  پست سازماني  نام و نام خانوادگي  عكس پرسنلي 
84064270   مسئول دفترمديريت مركز  خانم يراقي   
84064260  سرپرست آموزش و كارشناس آموزش رشته هاي مواد، مكانيك، رياضي و هوافضا  آقاي صارمي   
84064261  كارشناس آموزش رشته هاي صنايع، مالي، تجارت الكترونيك، نقشه برداري و مواد شناسايي، شكل دادن  خانم اسدالهي   
 84064263 كارشناس آموزش رشته هاي معماري، هوش مصنوعي، شبكه، افزاره هاي ميكرو، مدارهاي مجتمع و هوافضا خانم زين الدين 
 84064262
 كارشناس فني سايت
و كارشناس آموزش رشته هاي ساخت و توليد،تبديل انرژي، محيط زيست و مديريت ساخت
 خانم قرباني 
84064264  كارشناس فني سايت   آقاي پورفريد   
 84064266 كارشناس فني سايت خانم بداغي 
84064265 كارشناس مالي   آقاي جعفري   


 
تاریخ به روز رسانی:
1396/08/01
تعداد بازدید:
14311
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.