پيام مدير

  

 

آموزش الكترونيكي، مجموعه اي از روش هاي آموزشي است كه از فناوري ديجيتال بهره مي گيرد تا نظام آموزشي را زمينه سازي كرده، تعميم داده و ارتقاء بخشد تا از طريق آن يادگيري افزايش يابد. توسعه و نهادينه سازي يادگيري پيوسته و ايجاد تقارن اطلاعاتي در يادگيري حرفه اي و دانشگاهي از جمله اهدافي است كه مي توان براي آموزش الكترونيكي برشمرد.

آموزش الكترونيكي، ارائه خدمات ارزش آفرين آموزشي و يادگيري براي گروه هاي مختلف مخاطبان است كه فارغ از محدوديت هاي مرسوم زماني و مكاني و سني و شغلي براي همگان فرصت و امكان يادگيري در حوزه هاي مختلف را فراهم مي كند. بر اين اساس، هر چند فناوري عنصر تفكيك ناپذير آموزش الكترونيكي است اما در كنار گسترش و نفوذ بيش از پيش فناوري هاي متناظر با اينترنت و ارتباطات موبايل، زمينه گسترش و پذيرش روز افزوني براي آن وجود دارد.

در كشور ما با توجه به وجود مخاطبان فراوان و گسترش كاربران خدمات مختلف اينترنتي و الكترونيكي، پيش بيني مي شود كه اين حوزه از آموزش در كنار ساير روش هاي آموزشي رشد فزاينده اي داشته باشد. همچنين به دليل ماهيت تاثيرگذار آموزش الكترونيكي، به تنهايي مي تواند به عنوان عنصري ارزش آفرين و توسعه دهنده در اين زمينه عمل كند.

دسترسي بدون محدوديت و گسترده و عدم نياز به زير ساخت هاي فيزيكي مرسوم و عدم وابستگي به ساختارهاي زماني و مكاني خاص، اين نوع آموزش را به بخشي غيرقابل تفكيك از آموزش دانشگاهي تبديل كرده كه با افزايش و نفوذ بيش از پيش، ارزش و كارايي و اثر بخشي آن هم بيشتر هويدا خواهد شد.

مركز آموزش هاي الكترونيكي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در چنين فضا و با چنين رويكردي تشكيل شده است. با استمداد از توفيقات خداوند دانا و توانا، اميدواريم با ايجاد و گسترش بسترهاي نرم افزاري، سخت افزاري و مديريتي لازم بتوانيم در افزايش نفوذ، آمادگي و پذيرش اين جنبه از فناوري اطلاعات در آموزش عالي و آموزش حرفه اي كشور اثرگذار بوده و زمينه هاي يادگيري خلاق و نوآورانه را در بسترهاي جديد فراهم سازيم.
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1394/02/09
تعداد بازدید:
8143
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.